کتاب آنالیز عددی ریچارد بوردن و داگلاس فایرس

100,000 ریال

آنالیز عددی علم و هنر محاسبه است. در این مبحث به تحلیل روشهایی می پردازیم که جواب عددی مسائل ریاضی را به ما می دهند. تاریخ قدمتش به دوران باستان باز می گردد. حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد، بابلیها به تدوین جداول ریاضی مشغول بوده‌اند.

یک لوح گلی بدست آمده که شامل مربعات اعداد صحیح از ۱ تا ۶۰ است. بابلیها که اجرام آسمانی را می پرستیدند از ستاره شناسی نیز اطلاع داشتند. ستاره شناس معروف اسکندری، کلودیوس بطلمیوس ( حدود ۱۵۰ ب‌م ) اتفاق کسوف و خسوف مربوط به ۷۴۷ق‌م را خبر داده است .

توضیحات

کتاب آنالیز عددی بوردن 

کتاب آنالیز عددی ریچارد بوردن و داگلاس فایریس: آنالیز عددی علم و هنر محاسبه است. در این مبحث به تحلیل روشهایی می پردازیم که جواب عددی مسائل ریاضی را به ما می دهند. تاریخ قدمتش به دوران باستان باز می گردد. حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد، بابلیها به تدوین جداول ریاضی مشغول بوده‌اند.

یک لوح گلی بدست آمده که شامل مربعات اعداد صحیح از ۱ تا ۶۰ است. بابلیها که اجرام آسمانی را می پرستیدند از ستاره شناسی نیز اطلاع داشتند. ستاره شناس معروف اسکندری، کلودیوس بطلمیوس ( حدود ۱۵۰ ب‌م ) اتفاق کسوف و خسوف مربوط به ۷۴۷ق‌م را خبر داده است .

در سال ۲۲۰ ق‌م، ارشمیدس از چندضلعیهای منتظم به عنوان تقریبهایی به دایره استفاده کرد و نامساویهای $۳\frac{10}{71}<\pi<3\frac{1}{7}$ را نتیجه گرفت . تا قرن ۱۷ کارهای عددی عمدتا” به تهیه جداول نجومی اختصاص داشت. پیدایش جبر در قرن ۱۶ تحرک جدیدی به همه جوانب ریاضی، بویژه آنالیز عددی، بخشید.

در سال ۱۶۱۴، نپر اولین جدول لگاریتم را منتشر کرد، و در سال ۱۶۲۰، لگاریتمهای توابع سینوس و تانژانت تا هفت رقم اعشار به جدول در آمدند. تا سال ۱۶۲۸ جداول چهارده رقمی لگاریتم اعداد از ۱تا ۱۰۰۰۰۰ محاسبه شده بودند.

در اواخر قرن ۱۷، محاسبات با سریهای نامتناهی، همراه با پیشرفت حساب دیفرانسیل و انتگرال، شروع به شکوفایی کرد. در اوایل قرن ۱۸، ژاکوب استرلینگ و بروک تیلور پایه های حساب تفاضلات متناهی را ریختند، که اینک نقش بسیار مهمی در آنالیز عددی دارد. با پیش بینی وجود و موضع سیاره نپتون توسط آدامز و لوریه در ۱۸۴۵، اهمیت علمی آنالیز عددی یکبار و برای همیشه به ثبوت رسید .

در اواخر قرن ۱۹، پیشرفت ماشینهای حساب موجب رشد بیشتر آنالیز عددی شد. این رشد پس از جنگ جهانی دوم به انفجار کشانده شد، و آن بخاطر ساخت ماشینهای کامپیوتر بود. ماشینهای جدید تحقیقات علمی مهم بسیاری را ممکن ساختند که پیشتر به نظر غیرقابل حصول می رسید، و اینک در آنالیز عددی نقش بسیار مهمی برعهده دارند.

امروزه آنالیز عددی، یا به تعبیری ریاضیات مهندسی، شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی است که تقریبا” همه رشته های مهندسی بدان نیاز دارند. ارج و منزلت رو به افزایشش ما را بر آن داشت تا اثر بی نظیر حاضر را ترجمه و تقدیم شیفتگان این علم نماییم. امید است این کتاب در شناساندن بیش از پیش این مبحث به طالبان فارسی زبان آن سهم موثری داشته باشد .

کتاب آنالیز عددی ریچارد بوردن و داگلاس فایرس

کتاب حل المسائل آنالیز عددی بوردن

گروه آموزشی ریاضی
دانشگاه تربیت معلم
علی اکبر عالم زاده
اسماعیل بابلیان
محمدرضا امیدوار

Feedback