کتاب حل المسائل آنالیز عددی بوردن

200,000 ریال

کتاب حل تمرینات آنالیز عددی بوردن

کتاب آنالیز عددی ریچارد بوردن و داگلاس فایریس

 

امروزه آنالیز عددی، یا به تعبیری ریاضیات مهندسی، شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی است که تقریبا” همه رشته های مهندسی بدان نیاز دارند. ارج و منزلت رو به افزایشش ما را بر آن داشت تا اثر بی نظیر حاضر را ترجمه و تقدیم شیفتگان این علم نماییم. امید است این کتاب در شناساندن بیش از پیش این مبحث به طالبان فارسی زبان آن سهم موثری داشته باشد .

توضیحات

کتاب حل تمرینات آنالیز عددی بوردن

کتاب آنالیز عددی ریچارد بوردن و داگلاس فایریس

 

 

امروزه آنالیز عددی، یا به تعبیری ریاضیات مهندسی، شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی است که تقریبا” همه رشته های مهندسی بدان نیاز دارند. ارج و منزلت رو به افزایشش ما را بر آن داشت تا اثر بی نظیر حاضر را ترجمه و تقدیم شیفتگان این علم نماییم. امید است این کتاب در شناساندن بیش از پیش این مبحث به طالبان فارسی زبان آن سهم موثری داشته باشد .

Feedback