کتاب نظریه تحلیلی اعداد آپوستل دوره دو جلدی

100,000 ریال

یک کتاب درسی دوجلدی است که از در سی (ریاضیات ۱۶۰) که ۲۵ سال است در موسسه فنی کالیفرنیا ارائه می شود ناشی شده است.

کتاب مقدمه ای است بر نظریه تحلیلی اعداد که برای دانشجویان لیسانس که قدری حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته می دانند ، ولو هیچ معرفتی از نظریه اعداد ندارند، مناسب است. در واقع ، بخش وسیعی از کتاب به حساب دیفرانسیل و انتگرال نیاز ندارد، و شاگردان خوب دبیر ستانی نیز می توانند آن را مطالعه کرده از آن سود ببرند.

توضیحات

کتاب نظریه تحلیلی اعداد آپوستل دوره دو جلدی

این کتاب جلد اول یک کتاب درسی دوجلدی است که از در سی (ریاضیات ۱۶۰) که ۲۵ سال است در موسسه فنی کالیفرنیا ارائه می شود ناشی شده است.

کتاب مقدمه ای است بر نظریه تحلیلی اعداد که برای دانشجویان لیسانس که قدری حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته می دانند ، ولو هیچ معرفتی از نظریه اعداد ندارند، مناسب است. در واقع ، بخش وسیعی از کتاب به حساب دیفرانسیل و انتگرال نیاز ندارد، و شاگردان خوب دبیر ستانی نیز می توانند آن را مطالعه کرده از آن سود ببرند.

کتاب نظریه اعداد

نظریه اعداد چنان رشته وسیع و پرباری است که در یک درس یکساله نمی توان به همه جنبه های آن پرداخت . مطالب این کتاب به این قصد که تنوعی باشد و عمقی ببخشد انتخاب شده اند. همچنین، مسائلی که نسلهای مختلف ریاضیدانان حرفه ای و آماتور را مجذوب خود ساخته اند همراه با روشهایی برای حلشان مورد بحث قرار گرفته اند.

از هدفهای این درس پرورش علاقه ذاتی است که بسیاری از دانشجویان جوان ریاضی به نظریه اعداد دارند و باز کردن درهای مجلات تحقیقی جاری به روی آنهاست. جای خوشوقتی است که می بینیم بسیاری از دانشجویانی که این درس را در ۲۵ سال گذشته گرفته اند ریاضیدانانی حرفه ای شده اند ، و برخی از آنها خدمات شایسته ای به نظریه اعداد کرده اند. کتاب را به همه آنها تقدیم می دارم .

تام م. اپوستل
Feedback