حل المسائل فارسی جبر هانگرفورد

200,000 ریال

حل المسائل فارسی هانگرفرود که شامل تمامی تمرینات کتاب میباشد
جبر پیشرفته هانگرفورد یک کتاب جامع برای سال اول کارشناسی ارشد رشته ریاضی می باشد. که تقریبا تمام مباحث جبر را در خود جای داده است.

توضیحات

جبر پیشرفته هانگرفورد یک کتاب جامع برای سال اول کارشناسی ارشد رشته ریاضی می باشد. که تقریبا تمام مباحث جبر را در خود جای داده است.
حل المسائل فارسی هانگرفرود که شامل تمامی تمرینات کتاب میباشد

Feedback