سیاست حفظ حریم خصوصی

سیاست کلی مجموعه آنلاین دانش بر حفظ حریم خصوصی افراد تاکید دارد بطوری که از اطلاعات شخصی افراد فقط برای ثبت صحیح و تحویل سفارشات استفاده کرده و این اطلاعات را مگر با ارائه حکم قضایی از سوی مراجع قضایی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی در اختیار فرد، گروه، سازمان یا نهاد های دیگر قرار نخواهد داد.
همچنین لازم به ذکر است که این اطلاعات شامل موارد زیر خواهد بود و به جز این موارد هیچ اطلاعات دیگری از کاربر ثبت و نگهداری نخواهد شد :

اطلاعات شخصی سفارش دهنده شامل نام و نام خانوادگی، ایمیل، تلفن همراه، آدرس و کد پستی.
اطلاعات شخصی تحویل گیرنده یا تحویل گیرندگان در صورتیکه کاربر برای فرد دیگری قصد خرید کالاهای موجود در سایت را داشته باشد. برای مثال خرید هدیه برای دوست.