حل تمرین ۴ فصل اول کتاب آنالیز حقیقی فولند

تمرین 1-1-4

جبر $\algg$ یک $\gs$-جبر است اگروتنهااگر $\algg$ تحت اجتماع افزایشی شمارا بسته باشد (یعنی اگر $(E_j)\in\algg^\nat$ و $E_1\sci E_2\sci\cdots$، آنگاه $\cup_{j=1}^\infty E_j\in\algg$).

آخ، پاسخ محافظت شده.


متاسفیم ولی برای مشاهده پاسخ، باید از پنجره زیر خریداری کنین.


دانشور

هیچ دانشی را نمی توان واقعی دانست مگر اینكه به صورت ریاضی نوشته شود. (داوینچی)

نوشته‌های مرتبط