حل تمرین ۳ فصل اول کتاب آنالیز حقیقی فولند

($3$)  فرض کنید $\cal M$ یک $\gs$-جبر نامتناهی باشد

($i$)    $\cal M$ شامل یک دنباله نامتناهی از مجموعه‌های غیرتهی مجزا است.
($ii$)    $card({\cal M})\ge {\frak c}$

آخ، پاسخ محافظت شده.


متاسفیم ولی برای مشاهده پاسخ، باید از پنجره زیر خریداری کنین.

دانشور

هیچ دانشی را نمی توان واقعی دانست مگر اینكه به صورت ریاضی نوشته شود. (داوینچی)

نوشته‌های مرتبط