تازه چه خبر
Resource icon

Open Problems in Topology 2020-07-19

No permission to download

به انجمن دانشوران خوش آمدید

جدا از دانش نباشید، امروز به ما بپیوندید!

دانشور

Administrator
عضو کادر مدیریت
دانشور یک منبع جدید ارسال کرد:

- Open Problems in Topology Jan Van Mill, George M. Reed

Open Problems in Topology
,
FROM THE INTRODUCTION: ''This volume grew from a discussion by the editors on the difficulty of finding good thesis problems for graduate students in topology. Although at any given time we each had our own favorite problems, we acknowledged the need to offer students a wider selection from which to choose...
 
اتاق عمومی
Help Users
  • No one is chatting at the moment.
    دانشور ربات گپ: دانشور به اتاق پیوسته است. +1
    بالا