تازه چه خبر
Open Problems in Topology II

Open Problems in Topology II 2020-07-19

No permission to download

به انجمن دانشوران خوش آمدید

جدا از دانش نباشید، امروز به ما بپیوندید!

دانشور

Administrator
عضو کادر مدیریت
دانشور یک منبع جدید ارسال کرد:

- Open Problems in Topology II by Elliott M. Pearl

This volume is a collection of surveys of research problems in topology and its applications. The topics covered include general topology, set-theoretic topology, continuum theory, topological algebra, dynamical systems, computational topology and functional analysis. * New surveys of research problems in topology * New perspectives on classic problems * Representative surveys of research groups from all around the worldYear:
2007
Publisher:
Elsevier Science
Language:
english
Pages:
723...
 
اتاق عمومی
Help Users
  • No one is chatting at the moment.
    دانشور ربات گپ: دانشور به اتاق پیوسته است. +1
    بالا