تازه چه خبر
آنالیز حقیقی: تکنیک‌های مدرن و کاربرهایش(زبان انگلیسی)

آنالیز حقیقی: تکنیک‌های مدرن و کاربرهایش(زبان انگلیسی) 1999

No permission to download

به انجمن دانشوران خوش آمدید

جدا از دانش نباشید، امروز به ما بپیوندید!

دانشور

Administrator
عضو کادر مدیریت
دانشور یک منبع جدید ارسال کرد:

- Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications Gerald B. Folland

Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications
Gerald B. Folland
An in-depth look at real analysis and its applications-now expanded and revised.This new edition of the widely used analysis book continues to cover real analysis in greater detail and at a more advanced level than most books on the subject. Encompassing several subjects that underlie much of modern analysis, the book focuses...​
 
اتاق عمومی
Help Users
  • No one is chatting at the moment.
    دانشور ربات گپ: دانشور به اتاق پیوسته است. +1
    بالا